ESCAPE AMBULANTNA NJEGA

Escape ambulantna njega je sužen zdravstveni tratma( postupak liječenja) koji nudi ličnu-diskretnu njegu za pojedince ovisne od opijata i koji bi željeli pobjediti svoju ovisnost. Inovativni detoksikacijski – ambulantni program je primjeran za socijalno integrirane ovisnike. Međunarodni pacijenti su dobrodošli! Detoksikacijski proces temelji na najnovijoj medicinskoj tehnologiji koja omugućava indirektnu stimulaciju moždanih ćelija i na taj način utječe na proizvodnju vlastitih endogenih opijata- endorfina. ( Isključena je upotreba anestezije i intenzivne njege jer ta metoda nije agresivna). Nalazi naših pretraga na neurofiziološkim uzorcima detoksikacije i rehabilitacije napreduju, sa namjerom da bi dostignuli što bolje rezultate po oslobođanju od opijata.

Detoksikacijski proces smanjuje simptome čiščenja na normalan nivo, jer u vrijeme izvođenja kratkog detoksikacijskog postupka,pacijentu omugučuje često spavanje. Osim toga vrijeme rehabilitacije je vrlo kratko. Npr. Ako sa detoksifikacijom započnemo u ponedeljak, može se desiti,da pojedinci u prilično dobrom stanju odu kući, u petak.

Očišćevalna ESCAPE metoda je uspješna, a takođe je i cijena ugodna. U cijenu su uključeni troškovi stanovanja u našem centru i iznosi 1800 EURO.