MOŽDA ĆE TI SLJEDEĆE INFORMACIJE BITI INTERESANTNE

Zovem se Andre Stucki. Već dugo radim sa ovisnicama, a posebno sa onima koji su bili ovisni od tvrdih droga. Kroz vreme sam pokušao naći prave načine za oslobođanje od ovisnosti. Odgovore na mnoga pitanja,vezane na promjene i reakcije tokom liječenja od ovisnosti, našao sam i odlučio ostvariti ambulantno-zdravstveni sistem( za socijalno-integrirane ovisnike od opijatov koji bi željeli rješiti svoje probleme).

Taj sistem bi morao dostići dva cilja:
-smaniti simptome detoksikacije od opijata, ponuditi najbolju potporu uz pomoć medicinskih i neuropsiholoških pretraga u detoksikacijskom i zdravstvenom procesu;
-ponuditi cijenu tretmana( detoksikacije) koja je dostupna većini integriranih ovisnika,(Na mjesečnom nivoju je jeftinije od ovisnosti; na godišnjem nivou je jeftinije od bilo kakvih namjesnih opijata);

Pretrage nam potvrđuju veoma uspješne načine detoksifikacije. Postupak potpira indirektnu stimulaciju proizvodnje endorfina u mozgu. Zbog toga je razvit stimulacijski aparat »NEURO JET VIII«.

Upoznati smo sa uticajem stimulacije na ljudski mozak, koji se odaziva na detoksikaciju od opijata. Na taj način smo uspjeli pronaći usklađenost stimulacije sa maksimalnimi rezultatima. Pronašli smo načine kako da prekoračimo taj pristup ( samo na određene receptorske sisteme možemo uticati) sa određenim načinom liječenja.

Ambulantni program omogućava upotrebu »Naltrexon HCL« kao dopunu za moguće recidive. Ako bi došlo do takvog ponašanja, možemo upotrijebiti i ostale načine da bi spriječili nove reprize starih navika.

Pored tretmana/liječenja postupaka za heroinsku ovisnost nudimo brojne ugodnosti za dugotrajnu metadonsku ovisnost. Naši programi ambulantnih liječenja nude mnogim metadonskim ovisnicima iz cijelog svijeta siguran put do rehabilitacije.

Naš cilj:
-omogučiti detoksifikacijski proces svima, koji trpe zbog težkih načina liječenja, oslobađanja od opijata i metadona(heroin,metadon i ostali opijati)
-stalna modernizacija znanosti,koje utiču na medicininski i tehnični napredak povezan sa detoksikacijom i liječenjem od ovisnosti.

Ako su te informacije zanimive za vas,očekujemo vaš odziv.